วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เลือกเมนู

http://cgd-evl.blogspot.com/p/blog-page.html


http://cgd-evl.blogspot.com/p/blog-page_24.htmlวิธีการใช้งานแบบสอบถามออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1 ที่แถมเมนู คลิกที่เมนูแบบสอบถามขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏหน้าเมนูแบบสอบถามซึ่งมี 2 หัวข้อสำหรับผู้บังคับบัญชาและผู้ผ่านการฝึกอบรม คือ 
1.สำหรับผู้บังคับบัญชา
2.สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม
และจะมีโครงการให้ท่านทำการเลือกโครงการที่ได้รับการอบรม


ขั้นตอนที่ 3 จะปรากฏหน้าแบบสอบถาม ให้ท่านทำการตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนสุดท้าย คลิกที่ปุ่ม ส่ง ปุ่มจะอยู่ด้านล่างของแบบสอบถาม**หากท่านมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**